Een toverformule voor succesvol ondernemen?

“Kan je tips geven voor ondernemers in spe?” is de vraag.  Binnen enkele dagen word ik geïnterviewd door een filmploeg van een sociaal secretariaat.  Het filmpje zal in hun blog verschijnen om mensen te motiveren de stap te zetten naar ondernemerschap.  En dus wordt er me, in al mijn wijsheid van zij die over de drempel stapte, gevraagd wat ik anderen zou adviseren. 

Een hele moeilijke vind ik dat.  Ik krijg spontaan het beeld van de aap en de vis voor ogen.  De vriendelijke aap zei: “Laat me je helpen uit het water te komen zodat je niet verdrinkt” terwijl hij de vis uit de rivier tilde en op de grond legde.  De metafoor is duidelijk: wat voor mij werkt, werkt niet noodzakelijk voor een andere.
Zonder die andere persoonlijk te kennen, vind ik het dan ook geen evidentie om tips te geven.

Is er dan een succesformule voor het ondernemen?  Was het maar waar.  Dat zou een gat in de markt zijn… oké, flauwe grap. Maar misschien heeft succes vooral te maken met een attitude?  Toen ik startende ondernemers begeleidde, toonde ik al eens het volgend filmpje van Richard St. John om te illustreren dat er misschien toch een toverformule bestaat…