Een citytrip of facturen laattijdig versturen, waar kies jij voor?

wanneer_je_factuur_opmaken

Of ik het Staatsblad dan niet gelezen had die maand?  “Nee”, zei ik, “dat is niet meteen mijn ochtendlectuur bij het ontbijt”.  Ik vroeg me echt af of hij het meende, die nurkse gemeenteambtenaar waar ik een inlichting bij ging vragen.  En toch had hij volgens de letter van de wet gelijk.  We worden allemaal geacht de wet te kennen.  Maar ik mag nog zo’n boekenwurm zijn, met wetboeken zal je me nooit betrappen.

Als zelfstandige kan het je nochtans ook veel geld kosten als je de wetgeving niet opvolgt.  Onlangs vernam ik dat de btw-administratie strenger gaat optreden bij het laattijdig of niet versturen van facturen.  En dat dit je een mooie citytrip of zelfs een kleine auto kan kosten, is wel even slikken.

Een overzicht van de boetes die je kan oplopen voor het niet opmaken van je factuur binnen de voorziene termijn:

  • 1ste overtreding: 50€ met een maximum van 500€
  • 2de overtreding: 125€ met een maximum van 1.250€
  • Volgende overtredingen: 250€ met een maximum van 5000€

Ik zou ze nochtans geen eten willen geven, alle collega's die hun facturen niet opstellen binnen de wettelijke termijn van 15 dagen van de maand volgend op de levering van de dienst of het product. 
Bij deze: nog 5 dagen te gaan… ;-)